DRUK KSIĄŻEK

Wydawnictwo ITKM dysponuje własną drukarnią, służąc klientom pomocą w edycji książek, zarówno na etapie przygotowania, druku oraz oprawy publikacji. W niektórych sytuacjach można książki skierować do rozpowszechniania do hurtowni i księgarń, które współpracują z WITKM.

W celu wykonania odpowiedniego kosztorysu potrzebujemy następujące wstępne informacje:
 1. Format książki lub broszury
 2. Liczba stron (w przybliżeniu) lub znaków
 3. Rodzaj papieru (np. offset, eccocream, kreda itp.)
 4. Druk – określenie czy jest użyty kolor lub czarno-biały.
 5. Ewentualne wkładki ilustrowane
 6. Oprawa:
  • klejona (miękka)
  • szyta drutem (broszury)
  • szyta nićmi z miękką okładką
  • szyta nićmi z twardą oprawą
 7. Stan przygotowania materiałów:
  • skład w formie pliku
  • teksty do przepisania
  • zdjęcia do skanowania
  • korekta polonistyczna
  • przygotowanie indeksów
  • przygotowanie obcojęzycznych streszczeń

Dodatkowe informacje są udzielane w rozmowie z zespołem redakcyjnym.

Podejmujemy druk już w nakładzie od 150 egz., oczywiście w drukarni offsetowej większy nakład pozwala na obniżenie kosztów wydrukowania publikacji.